Minimum puntgrootte van tekst: 6 pt, bij meerkleur is dit 9 pt.

Minimum 5 mm afloop geven aan al uw aflopende beeldelementen.

Zwarte tekst staat altijd in overdruk. Tekst in lichtere kleur dan de achtergrond staat steeds op uitsparen. Het bovenste kleurelement in een opmaak of illustratie staat dus steeds op uitsparen.

Teksten en logo’s staan minimum op 5 mm van het nettoformaat.

Bij gelijmde brochures alsook bij garenloos gelijmde catalogi dient er altijd op gelet te worden dat er beeldverlies is in het midden tussen linker- en rechterpagina’s. Gebruik dus nooit teksten die doorlopen over de rug. Ook doorlopende beelden zullen hier hinder van ondervinden. Voor meer info: neem contact met ons op.

Zwarte volvlakken als diep zwart opbouwen uit: 40% cyaan, 30% magenta, 20% geel, 100% zwart

Gebruik de preflight in uw Indesign om uw native bestanden na te zien alvorens pdf te genereren.

Pdf creatie

Nettoformaat dient telkens perfect gecentreerd te staan tov het mediaformaat.
Gelieve telkens 5 mm afloop te geven.
Elke pagina wordt bij voorkeur als afzonderlijke pdf aangemaakt met een unieke naamgeving.
Maak telkens losse pdf’s, geen spreadpagina’s
Hierbij geldt 1 uitzondering: cover van een garenloos gelijmde brochure

  • Cover 4 + rugdikte + cover 1 als één document ‘recto” geplaatst aanleveren
  • Cover 2 + blanco rugdikte + cover 3 als één document “verso” geplaatst aanleveren


Pdf Standaard
Wij volgen hierin de internationale Ghent Workgroup specificaties voor de grafische industrie. (www.gwg.org).
De specificaties zijn gebaseerd op PDF/x-1a met uitbreiding van de door de praktijk opgestelde eisen. Sinds 2010 zijn de specificaties uitgebreid van 1v3 naar 1v4.

Wij raden nog steeds aan om aan te leveren als PDF/x-1a zoals de industrienorm voorschrijft.
Klik hier om de Indesign export instellingen te downloaden.

Indien u PDF/x-4a gebaseerd wenst aan te leveren, neem dan vooraf zeker contact met ons op.

Vellenoffset

Papierklasse Profiel Inktlaagdikte
Wfc Wfc ISO COATED v2 300 300 %

Rotatieoffset heatset

Papierklasse Profiel Inktlaagdikte
Wfc ECI-ISO COATED_v2_300 300 %
Lwc improved ECI-ISO Improved 300 %
Lwc standard ECI-ISO Standard 300 %
SC ECI-SC Paper 270 %
MFC ECI-MFC Paper 280 %
NP ECI-NP Paper 260 %
WFU ECI-WFU 300 %

Wij volgen bovenstaande kleurprofielen van ECI volgens de diverse papierklassen. Het is dus zeer belangrijk dat u het profiel kiest die overeenstemt met het papier waarop gedrukt zal worden. Deze profielen kunnen zowel voor separatie (omzetting van rgb naar cmyk) als voor het maken van kleurechte proeven gebruikt worden.

De profielen bevatten ook een papiersimulatie die meegedrukt wordt op uw kleurechte proef. Binnen de papierklasse lwc kunnen grote verschillen voorkomen in papiertint. Dit betekent dat uw papiersimulatie hier mogelijk sterk afwijkt. In dit geval kan u het papierwit in het profiel eventueel zelf aanpassen zodat dit beter overeenkomt met het oplagepapier . Voor meer info hieromtrent neemt u best contact met ons op.

Wij raden u aan om ons een testproef met daarbijhorende file te bezorgen zodat wij uw kleurechte proef kunnen checken. Zo zijn we zeker dat uw proef aan de norm voldoet.

Plaats ook telkens als meetstrip de Fogra Medienkeil op uw proef.

Indien u over een gmg systeem beschikt kunt u de benodigde MX4 profielen voor bovenstaande papierklassen downloaden vanaf www.gmgcolor.com
Inloggen via support met uw eigen username en password.

Inktlaagdikte
Elk profiel omvat een maximaal toegelaten inktlaagdikte. Zie hiervoor ook de tabel bovenaan. Ook daarom is het uiterst belangrijk dat uw separaties naar cmyk gebeuren met het correcte kleurprofiel. Op die manier worden druktechnische problemen (smetten, overzetten) te wijten aan een te hoge inktlaagdikte uitgesloten.

U kan ook tijdens het maken van uw pdf alle beelden automatisch omzetten naar het correcte profiel. Belangrijk hierbij is om geen profielen in te sluiten in uw pdf.
Meer info hierover kan u terugvinden onder “pdf aanmaak”.

Bij taalwissels worden de wisselende pagina’s compleet geleverd, zoals voor een enkele versie. Onze workflow zal dan automatisch het cmy van de basisversie samenvoegen met het k van de wissel zodat u correcte proeven te zien krijgt. Uw proeven zijn dan qua samenstelling identiek aan het drukresultaat.

Gelieve vooraleer uw werk aan te leveren grondig te controleren dat alle wisselende data wel degelijk in overdruk staan. Dit kan u gemakkelijk nakijken in de separation preview door het zwart af te vinken.

Bij de opmaak van taalwissels gebruikt u best lagen.

a. Welke lagen zijn mogelijk?
In principe kunt u zoveel lagen gebruiken als u nodig acht maar hou het overzichtelijk. Een basis pakket lagen kan bv. zijn:

  • standaard- of beeldlaag
  • tekstlaag
  • kleurvlakkenlaag

b. Wat bevatten de lagen?
De standaard- of beeldlaag bevat ALLE beelden of logo's welke in alle versies voorkomen. Het is vanzelfsprekend dat de logo's geen tekst bevatten die per mogelijke versie verschilt van taal. In voorkomend geval wordt het logo op de betreffende versielaag geplaatst.
De tekst- of versielaag bevat deze tekst (in 100% zwart) welke voorkomt in de betrokken versie of taal.

De kleurvlakkenlaag bevat alle gekleurde vlakken welke eventueel als achtergrond of titelbalk gebruikt worden.

Zwarte vlakken met wit uitgespaarde tekst gebruikt bv. als titelblok: het zwarte vlak komt altijd in de standaard- of beeldlaag en staat steeds op uitsparen. De witte tekst komt in de versielaag, staat eveneens op uitsparen.

1. PLAATWISSELS
Met plaatwissel wordt bedoeld dat de volledige zwartplaat van de pagina of vorm waar het adres op voorkomt telkens wordt vervangen per adres.

1.1. HOE PLAATWISSEL-ADRESSEN AANLEVEREN
Deze adressen worden als afzonderlijke pdf-files per adres aangeleverd 'op stand'. Dit laatste betekent dat het betrokken adres op de juiste plaats gepositioneerd staat op de aangeleverde PDF-file.

1.2. OPMAAK 'ADRES'-PAGINA
Eerst wordt een nieuwe pagina aangemaakt, waarvan de afmetingen identiek zijn aan deze van het drukwerk. Op basis van deze pagina wordt dan in de achtergrond de pdf of het eps-beeld van de adrespagina geplaatst en juist gepositioneerd.
Er worden nu dit aantal dergelijke pagina's aangemaakt gelijk aan het aantal wisseladressen.
Op elke afzonderlijke pagina kan nu het betrokken adres geplaatst worden in de voorziene ruimte, op juiste grootte.
Na plaatsing van alle adressen en controle op positionering en grootte wordt het achtergrondbeeld van de basispagina weggehaald. Zo blijven alleen pagina's over waar enkel het adres op voorkomt op de juiste positie. Van deze pagina's worden nu de uiteindelijke pdf-files gemaakt om de adreswissels aan te leveren.

2. OPDRUKADRESSEN
Met opdrukadressen wordt bedoeld dat deze adrressen afzonderlijk op het afgewerkte drukwerk zullen worden aangebracht.

2.1. AANLEVERING OPDRUKADRESSEN
De adressen worden in eerste instantie opgemaakt op de juiste grootte. Nadien wordt elk adres in een nieuwe pagina geplaatst. De afmetingen van deze pagina is gelijk aan de uiteindelijke grootte van de adresruimte. Van alle pagina's wordt dan een pdf-file gemaakt. Deze pdf-file zal door ons gebruikt worden om de filmen voor de opdrukken aan te maken.